Information om plåtbearbetning

Det finns en mängd olika tekniker för att behandla och forma plåt. För att beskriva detta arbete brukar man samla alla dessa tekniker under begreppet plåtbearbetning. Metoderna varierar beroende på hur tjock plåten är.

Valsning

För att kunna bearbeta plåten måste den först tunnas ut till hanterbar tjocklek. Detta görs genom att materialet pressas mellan roterande cylindrar, s.k valsar, tills plåten har önskad tjocklek. Genom valsning kan man även skapa mönster och fördjupningar i plåten. Kallbearbetning är när man valsar plåten i rumstemperatur. För grövre plåt använder man sig av varmvalsning.

Bockning

För i världen använde smeden hammare och städ för att forma plåten. Numera är det maskiner som sköter den uppgiften. Bockning är den allra vanligaste metoden för att forma plåt. Det finns flera olika tekniker, men principen är att man böjer plåten längs med kanten på ett verktyg eller ett spår.

Kantpressning

Kantpressning är en variant av bockning. Enkelt uttryckt placeras plåten på ett V-format underverktyg. Därefter pressas öververktyget (stansen) rakt ned på plåten som böjs och formar ett veck. Ju längre ned stansen pressas i underverktyget, desto spetsigare blir vinkeln.

Excenterpressning

En excenterpress använder sig av en mekanik som heter excenter, och som innebär att kraften från en roterande rörelse överförs för att utföra en pressning. Användningsområdena är många – i en excenterpress kan du utföra så skilda arbeten som stansning, bockning, håltagning mm.

Stansning

Stansning är helt enkelt en metod för att göra hål i plåten. Ett verktyg, med samma form som hålet skall ha, trycks genom plåten. Samma princip är i arbete när du gör pepparkakor eller använder en hålslagare på papper.

Djupdragning

Djupdragning är en teknik man använder för att skapa sömlösa, djupa former i plåt – runda såväl som komplexa. Metoden fungerar på så sätt att ett verktyg  trycks ner i ett matchande verktyg, med plåten emellan.  Normalt används denna teknik när djupet är större än radien på föremålet som ska formas. En vanlig metod inom t.ex bilindustrin.

Skärning

Vid laserskärning använder man sig av en tunn laserstråle för att skära plåten. När laserstrålen träffar materialet, förångas eller smälter materialet.  Laserskärning är den klart bästa metoden för att skära ut avancerade former, beroende på att strålen kan riktas mycket exakt, och ger mycket fina toleranser. Då laserstrålen är mycket tunn blir värmeutvecklingen minimal och materialspillet mycket litet.

Klicka här för att ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift